Kvalitāte un garantijas

Kvalitāte

Dārza darbu kvalitāti nevar precīzi aprakstīt vai ieraudzīt. Mēs uzskatām ka kvalitatīvi padarīts darbs ir tāds, kad dārzā augošie augi un zāliens priecēs saimnieku daudzu gadu garumā. Darbu kvalitāti arī raksturo dārzs, kurā tā saimniekam patīk atpūsties un strādāt.

Visi darbi uzņēmumā tiek veikti atbilstoši “Dārzs un Vide kvalitātes standartam”. Tas ir izveidots saskaņā ar  uzņēmuma pieredzi un balstoties uz vispār dārzkopībā pieņemtām normām, kurā precīzi ir noteikta visu darbu izpildes secība, ievērojamā tehnoloģija un nepieciešamā kvalitāte.

Dārzs un Vide darbinieki regulāri apmeklē kursus un seminārus, kas ļauj iepazīties ar jaunāko nozarē un piedāvāt klientiem labākos un mūsdienīgākos risinājumus.

!!!Atcerieties: dārzs ir dzīvs organisms, tas regulāri jākopj, jālaista, jāmēslo!!!

Darbu garantija

Visiem izpildītiem darbiem un izmantotiem materiāliem tiek dota garantija. Atkarībā no darbu veida tā var būt no 1 līdz 5 gadiem. Mūsu ierīkotajiem dārziem un apstādījumiem nodrošinām gan garantijas, gan pēcgarantijas apkalpošanu.

Apdrošināšana

Uzņēmumam ir apdrošināta vispārējā civiltiesiskā atbildība ar atlīdzību LVL 50 000.00 par bojājumu pasūtītāja mantai, objektam vai trešajām personām, kas ir radies uzņēmuma darbības rezultātā.

18 gadu pieredze radot un kopjot skaistākos dārzus
© 2012 - 2022

on-line.lv